Иконки:  amcorder, camera, videocamera, от Yannick Lung