Иконки:  elete document, document delete, от Yannick Lung